Nieuws

Hendrik Sellies stopt als gemeenteraadslid

Hendrik

PERSBERICHT

Hendrik Sellies stopt als gemeenteraadslid van de gemeente Heerde. Dit op medisch advies. Sellies maakte sinds 2014 deel uit van de gecombineerde gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP. Fractievoorzitter Gert van der Rhee zegt het heel jammer te vinden dat Hendrik Sellies zich genoodzaakt ziet deze beslissing te nemen. ‘In de eerste plaats denken we aan hem en zijn gezin. We mogen dankbaar terugzien op een heel goede en constructieve samenwerking binnen onze fractie. We hopen op korte termijn met de naam van een opvolger te komen’.

ChristenUnie brengt werkbezoek aan de Hoenwaard

ChristenUnieHoenwaard2023

HATTEM/HEERDE- Een bont gezelschap van ChristenUnie-politici bracht vrijdag een werkbezoek aan de Hoenwaard in Hattem. Voor dit gebied langs de IJssel wordt momenteel gewerkt aan een integraal toekomstplan. Hierbij wordt ook een aansluitend deel van de gemeente Heerde betrokken, zoals De Belt, het Kloosterbos, Kromholt, Het Oever en de IJsseluiterwaarden tot de grens met Marle.

Per fiets werd het gebied bezocht. Zo kregen de deelnemers een indruk van het eeuwenoude agrarische gebied. De afwisseling van gure regenbuien en opklaringen zorgde voor prachtige ‘Voermanluchten’ die het fraaie glooiende landschap accentueerden.

De groep, bestaande uit onder meer gemeenteraadsleden, provinciale - en waterschapsbestuurders, kreeg uitleg over het complexe gebied. Hierin spelen allerlei belangen zoals die van de bewoners, de agrarische ondernemers, de waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en recreatie een rol.

Kees den Uijl uit Heerde, die voor de ChristenUnie op plek 15 van de kieslijst van het Waterschap Vallei & Veluwe staat, stelt vast dat het zoeken naar een balans tussen al deze belangen zorgvuldig moet gebeuren. Hattemer Marinus Kers, de nummer 23 van waterschapskieslijst, wijst op het belang van ‘kopen dichtbij huis’, waarbij de Hoenwaard, oorspronkelijk de gemeenschappelijke weidegrond van de Hattemse burgers, een rol zou kunnen spelen.

Dennis Stijf uit Wapenveld, nummer 35 op de lijst voor Provinciale Staten, is van mening dat agrarische ondernemers genoeg ruimte en mogelijkheden moeten behouden voor een duurzame bedrijfsvoering en dat hierbij samenwerking cruciaal is.

ChristenUnie Gelderland op bezoek in Heerde

ChristenUnieTopPSinHeerde2023-2-25a

HEERDE- Afgelopen zaterdag brachten statenleden en kandidaten voor de ChristenUnie Gelderland een bezoek aan Heerde. Dirk Vreugdenhil (lijsttrekker), Freek Rebel (#2), Marieke van de Beek (#3), Maarten van der Velde (#5) en Dennis Stijf (#35) waren hierbij aanwezig. Dennis Stijf vertegenwoordigt de ChristenUnie vanuit onze gemeente op de verkiezingslijst.

Met afvalgrijpers in de hand werd het centrum van Heerde schoongemaakt, maar bovenal contact gelegd met de inwoners. Het was zinvol om in gesprek te zijn met inwoners en het verhaal van de ChristenUnie te vertellen. Hierdoor werd verduidelijking gegeven over actuele onderwerpen die in onze gemeente leven, zoals zorgen over de woningnood, energietransitie en het toekomstperspectief voor onze boeren.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen vinden plaats op woensdag 15 maart.

Kees den Uijl kandidaat ChristenUnie voor het Waterschap

KeesdenUijl2023

HEERDE- Kees den Uijl uit Heerde staat voor de ChristenUnie op de kandidatenlijst bij het Waterschap Vallei en Veluwe, op plek 15.

‘Het is belangrijk dat vanuit de gemeente Heerde een kandidaat op de lijst van de ChristenUnie terug te vinden is. De thema’s van het Waterschap raken ook de burgers van Heerde. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van voldoende water voor onze burgers in droge periodes en aan waterveiligheid in natte periodes.’ Dan is het goed dat in het Waterschap ook onze lokale belangen naar voren komen.

Kees den Uijl (65) is getrouwd, woont al 30 jaar in Heerde en is vader van vier kinderen en opa van acht kleinkinderen. Hij is contactpersoon bij de Gelderse Bekenstichting waarbij hij extra aandacht heeft voor de prachtige Horsthoeker beken in Heerde. Daarnaast is hij secretaris van de ChristenUnie in Heerde.

Het Waterschap is het oudste democratische orgaan van Nederland. Tegelijk is het ook weinig bekend bij de burgers. ‘Ten onrechte’, zegt Den Uijl, ‘want het Waterschap is heel belangrijk bij thema’s als waterkwaliteit, waterkwantiteit, grondwaterpeil, balans tussen landbouw en natuur. Thema’s die momenteel hoog op de politieke agenda staan.’

Waarom is de ChristenUnie hierbij betrokken? Den Uijl noemt als belangrijkste reden dat de ChristenUnie ruimte wil geven aan de schepping, zodat er herstel komt van de balans tussen onze welvaart en de natuur. ‘Wij kunnen ons geen Gelderland zonder boeren voorstellen. En ook geen Gelderland zonder grutto’s. En dat geeft precies aan hoe belangrijk de ChristenUnie in het Waterschap is!’

 

Dennis Stijf kandidaat ChristenUnie bij Provinciale Statenverkiezing

Dennis Stijf portretfoto

HEERDE-Dennis Stijf uit Wapenveld staat voor de ChristenUnie op de kandidatenlijst bij de Provinciale Statenverkiezing van Gelderland. Je vindt hem op plek 35.

‘Het is belangrijk dat vanuit de gemeente Heerde een kandidaat op de lijst van de ChristenUnie terug te vinden is. Er zijn veel onderwerpen die zowel op provinciaal als lokaal niveau spelen. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw, de komst van de wolf en de stikstofcrisis’, zegt Stijf. ‘De verbinding met de provincie zoeken is hierbij cruciaal om tot de meest passende resultaten te komen.’ Dennis Stijf (35) is getrouwd en vader van een dochter. Hij heeft in het bestuur gezeten van de Provinciale ChristenUnie Gelderland. Deze functie heeft hij naast zich neergelegd toen hij na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar commissielid werd voor de ChristenUnie-SGP in de gemeente Heerde. Affiniteit met de provincie is hem dan ook niet vreemd.

Op de vraag of zijn ambities momenteel op lokaal of provinciaal niveau liggen, is Stijf duidelijk. ‘Ik ben nog geen jaar commissielid en geboren en getogen in Wapenveld. De onderwerpen die de revue passeren gaan over zaken die in mijn eigen achtertuin spelen. Het is mooi om daar een bijdrage aan te leveren. De focus ligt daarom op het lokale politieke werk.’ De keuze om op de verkiezingslijst van de ChristenUnie Gelderland plaats te nemen, is echter een bewuste keuze. ‘Het is belangrijk dat er vanuit zoveel mogelijk gemeenten kandidaten voor de ChristenUnie vertegenwoordigd zijn. De verkiezingen gaan namelijk écht ergens over. De Provinciale Staten maken keuzes die op veel mensen van invloed kunnen zijn. En, ook belangrijk, daarnaast worden door middel van deze verkiezingen indirect de leden van de Eerste Kamer gekozen.’

Ook spreekt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Gelderland Stijf erg aan, helemaal in de steeds meer polariserende samenleving: ‘de statenleden voor de ChristenUnie in Gelderland komen op voor hen die dat zelf niet kunnen, in plaats van de hardste schreeuwer of diegene met de dikste portemonnee zijn zin te geven. Dit kan ingaan tegen de landelijke overheid. De statenleden weten soms beter dan de landelijke overheid wat er bij de burger speelt en schuwen niet om dan op te komen voor de burger. Over de stikstofcrisis is al veel gezegd en geschreven, maar grenzen moeten niet worden bepaald achter een tekentafel vanuit Den Haag. Zorg ervoor dat alle sectoren proportioneel bijdragen!’

De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden tegelijkertijd plaats met de verkiezingen voor de Waterschappen op woensdag 15 maart. Dennis Stijf staat op lijst 7 (ChristenUnie), plek 35.