Wethouder ChristenUnie - SGP gemeente Heerde

Wethouder

Wolbert Meijer beoogd opvolger van wethouder Van der Stege
De gemeenteraadsfractie van ChristenUnie-SGP draagt Wolbert Meijer voor als
nieuwe wethouder voor de gemeente Heerde.
Als de gemeenteraad instemt met deze voordracht wordt Wolbert Meijer de opvolger van
Herman van der Stege die op 31 maart zijn functie heeft neergelegd. 

Wethouder ChristenUnie-SGP gemeente Heerde

Telefoon:
E-mailadres:  

Portefeuille: Economische zaken, Financiën en grote projecten

 • Economische zaken (incl. markten, recreatie en toerisme en schaapskudde)
 • Financiën
 • Bedrijfsvoering m.u.v. voorlichting en communicatie
 • Bouwgrondexploitatie (IEGG en NIEGG)
 • Veluwekroon (w.o. Gebiedsontwikkeling:
  • Apeldoorns Kanaal,
  • Hattemerpoort,
  • Berghuizerterrein,
  • Veessen-Wapenveld,
  • Hoorn
  • Beweegbaar maken bruggen.)
 • Herinrichting centrum Wapenveld

Verbonden partijen:

 • Recreatieschap Veluwe
 • BNG