Beknopte Algemene Beschouwingen 2016 CU-SGP

logo-heerde_kleinwoensdag 09 november 2016 19:32

CU-SGP onderschrijft uitgangspunten voor de begroting 2017, dekkingsplan en koers van het College. En heeft hierop de volgende algemene beschouwingen.

Goede communicatie tussen de gemeente en burgers is belangrijk. Gemeente dient fysiek bereikbaar te blijven, niet alleen contacten via telefoon of computer, dit zorgt vooral bij ouderen voor onvrede.

Ouderen stimuleren om aan het dagelijks maatschappelijke leven deel te nemen, hierbij behoren veilige wegen en goede toegankelijkheid van dorpscentra, openbare gebouwen, winkels etc. Met name verkeerscirculatie in kern Heerde verdient, op korte termijn, aandacht om verdere ongelukken te voorkomen.

Inwoners, die zonder werk zijn of vanwege beperkingen een extra afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoveel mogelijk d.m.v. participatieprojecten aan werk helpen.

Gezinnen met problemen op gebied van opvoeding en gezondheid kinderen zo spoedig mogelijk helpen, met zorg op maat en dicht bij huis georganiseerd.

Gemeente dient alles uit de kast te halen om leegstand van winkels in Heerde en Wapenveld tegen te gaan en te verminderen.

Zo spoedig mogelijk herontwikkeling van locatie Het Zwarte Paard in Wapenveld en locatie Van Setten/van Loenen, Soerelseweg, Bonenburgerlaan en voormalige schoollocaties in Heerde. Leefbaarheid kernen staat al geruime tijd onder druk als gevolg van deze rommelige locaties.

Projecten als Rivierenfront en bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal van groot belang voor toerisme en economie in Heerde,  volledige inzet en positieve houding van College dringend gewenst.

Goede contacten tussen gemeente en bedrijfsleven onmisbaar om gezamenlijk iets te bereiken op gebied van toerisme, recreatie en werkgelegenheid.

Z.s.m. duidelijkheid omtrent kansen en bedreigingen Gemeente Heerde in Bedrijventerrein H2O.

Onderzoek naar mogelijkheid inzamelen plastic, karton etc. in containers i.p.v. huidige plastic ROVA zakken.

Onderzoeken inzet besparingen op onderhoud fietspaden t.g.v. recreatie en toerisme.

« Terug