Geen laagvliegroute boven Wapenveld en Heerde

CU-Sgp-Heerde_in_Oldenbroek_met_Segers 26012018_6vrijdag 26 januari 2018 20:53

Gert van der Rhee, Ben van der Linden, Eline Moerman (de nrs 2, 4 en 5 van de kandidatenlijst van de ChristenUnie-SGP Heerde) en wethouder Wolbert Meijer hebben vandaag gesproken met ChristenUnie fractieleider Gert-Jan Segers over de geplande vliegroute boven Wapenveld en Heerde vanwege Lelystad Airport. Ga eerst het luchtruim herindelen en het vertrouwen herstellen, was hun dringende advies.

Op de Veluwe en in Heerde werken we aan het versterken van recreatie en toerisme. Samen met recreatieondernemers en Wij Zijn Heerde wordt zorgvuldig gebouwd aan het versterken van fietspaden, wandelpaden en het beleven van de fraaie natuur op De Veluwe en in de IJsselvallei. Tegelijk wordt ons Cittaslow zijn, zeg maar het goede leven leven, sterker gemaakt doordat steeds meer ambassadeurs meedoen om de Veluwe en de IJsselvallei beter te beleven.

De aangekondigde lage vliegroute boven Wapenveld en Heerde is een streep door alles waar we hieraan met veel partners werken. Maar ook een streep door ons woon- en leefklimaat. Daarom hebben Gert van der Rhee, Ben van der Linden, Eline Moerman en Wolbert Meijer de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer opgeroepen eerst het luchtruim te herindelen. Ze volgen daarmee de lijn die het College van BenW sinds 2014 uitgezet heeft.

De Tweede Kamer debatteert in februari met de minister over Lelystad Airport. Ga eerst het luchtruim herindelen en doorloop vervolgens zorgvuldig de wettelijke procedures. De besluitvorming over de vliegroutes leidt tot veel onrust in onze gemeente. Herstel het vertrouwen door als overheid het goede voorbeeld te geven. Dat is het dringende advies aan Gert Jan Segers.

« Terug