ChristenUnie-SGP Heerde presenteert verkiezingsprogramma

verkiezingsprogrammadonderdag 22 februari 2018 21:11

Samen leven, Samen wonen, Samen werken, deze drie hoofdthema's lopen als een rode draad door het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de ChristenUnie-SGP Heerde. “Deze thema's motiveren ons om ons in te zetten voor alle inwoners van onze mooie gemeente Heerde” zegt fractievoorzitter en lijsttrekker voor de komende verkiezingen Jan Tuinman.

“De verkiezingen gaan over ons allemaal, over hoe we onze samenleving willen inrichten en hoe we die in stand kunnen houden. Dat gaat niet vanzelf, dit vergt inspanning van burger en overheid. Sinds 2015 zijn veel taken van het Rijk naar de gemeente overgeheveld. Dat betekent dat contacten tussen gemeente en inwoners steeds intensiever worden. Dit vraagt om een open en transparante wijze van communiceren tussen overheid en burgers. Maar de overheid kan niet alles regelen en moet dit ook niet willen. Daarom is onze inzet ook dat we mensen meer gelegenheid geven verantwoordelijkheid te dragen, waarbij zorg voor elkaar vanzelfsprekend is.”

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP gaat op alle drie genoemde thema's uitvoerig in en laat bij elk onderdeel een groot aantal speerpunten zien. Sinds enige tijd staat het al te lezen op de website www.heerde.christenunie-sgp.nl en nu is dus ook de papieren versie van het programma beschikbaar. Campagneleider Jacob Bosma overhandigde het eerste exemplaar aan fractievoorzitter Jan Tuinman. De plaats van handeling was bij het Apeldoorns kanaal in Wapenveld, ter hoogte van Vriezes erfgoed. Om nog preciezer te zijn, bij een van de recent aangelegde veerstoepen voor het toekomstige toeristische trekpontje. Lijsttrekker Jan Tuinman: “Een pont vormt een verbinding. Zo hechten wij ook grote waarde aan verbinding. Verbinding tussen mensen onderling en verbinding tussen overheid en burger. Niet ‘wij’ en ‘zij’, ‘wuule’ en ‘zuule’, maar samen. Samen leven, Samen wonen, Samen werken. Ons verkiezingsprogramma doet recht aan het uitgangspunt van de ChristenUnie-SGP, namelijk dat we ons willen laten leiden en inspireren door de Bijbel, het Woord van God. We hebben in Heerde al jarenlang een traditie als christelijke fractie, met oog voor de gehele samenleving van de gemeente Heerde. Stabiel en betrokken. Dit motiveert ons ook de komende vier jaren” benadrukt Jan Tuinman.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ChristenUnie-SGP verkiezingsprogramma 2018-2022788.9 kBapplication/pdfdownload

« Terug