CU-SGP start coalitiebesprekingen met CDA en VVD

maandag 14 april 2014 09:39

De raadsfractie van de CU-SGP in Heerde heeft dinsdagavond 8 april besloten de besprekingen om een coalitie te vormen te vervolgen met het CDA en de VVD. Dit zou een nieuwe coalitie voor Heerde betekenen.

Op vrijdag 11 april vindt in het gemeentehuis de eerste bijeenkomst plaats met de drie lijsttrekkers. Op een later moment zullen de beoogd kandidaat-wethouders uitgenodigd worden. In de gemeente Heerde komen zes partijen in de gemeenteraad. De ChristenUnie-SGP (CU-SGP) kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart de meeste stemmen. Ben van der Linde, lijsttrekker CU-SGP, heeft Anton Westerkamp gevraagd om als informateur de verkenningen te starten voor een nieuwe coalitie voor de gemeente Heerde. Westerkamp zit als scheidend wethouder nog in het demissionair college voor het CDA.

 

Met alle partijen om tafel

Dinsdag 25 maart heeft Anton Westerkamp aan tafel gezeten met de zes lijsttrekkers van de politieke partijen in Heerde. Tijdens deze bijeenkomst is uitgewisseld hoe iedere partij zijn rol ziet en wat de uitgangspunten voor een nieuw te vormen college zouden kunnen zijn. Aansluitend hebben met zes lijsttrekkers individuele gesprekken plaatsgevonden waarin de gelegenheid is geboden om specifieke punten in te brengen ten behoeve van de coalitievorming.

Op dinsdag 1 april heeft een tweede gespreksronde plaatsgevonden en heeft Ben van der Linde de lijsttrekkers laten weten dat zijn voorkeur uitgaat naar het opstellen van een collegeprogramma (in plaats van een raadsprogramma). Hij heeft daarbij alle fracties uitgenodigd om twee punten aan te dragen die men graag in een collegeprogramma opgenomen zou willen hebben.

Gezamenlijk is al vastgesteld dat de kernthema’s de drie gedecentraliseerde taken (Jeugdzorg, Participatiewet, Wmo/AWBZ), intergemeentelijke samenwerking en financiële aspecten zeker onderdeel uitmaken van een nieuw collegeprogramma. Maandagavond 7 april is hierover gezamenlijk gesproken en is vervolgens ook van gedachten gewisseld hoe een optimale verbinding tot stand kan komen tussen gemeentebestuur, inwoners en organisatie. Op dinsdag 8 april heeft Ben van der Linde bekend gemaakt  met welke partijen de besprekingen vervolgd worden.

 

Keuze voor oriëntatie met CDA en VVD

De fractie van CU-SGP heeft voor het CDA en de VVD gekozen op basis van de volgende argumenten: In de eerste plaats hebben we te maken met de kiezer. Wat heeft de kiezer gezegd? De kiezer moet recht worden gedaan in het uiteindelijk tot stand komen van het college. Maar je moet elkaar wel vinden op raakvlakken. Democratie is niet altijd de macht van het getal.

CU-SGP wil gaan voor een hoogwaardig college. Er komen veel taken op de gemeente af en er moet een sterk college gevormd worden.

De vervolgbesprekingen worden nu gestart met de partijen CDA en VVD om te verkennen of zij elkaar voor de uitwerking van een collegeprogramma kunnen vinden.

Anton Westerkamp is door Ben van der Linde gevraagd om ook als formateur dit vervolgproces verder te begeleiden.

« Terug