Openheid H2O Bedrijventerrein

zaterdag 28 februari 2015 09:11

Het H2O terrein is indertijd aangekocht omdat er onvoldoende ruimte was in de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

Meerdere bedrijven gaven aan meer ruimte nodig te hebben om voldoende te kunnen groeien. Daar was onvoldoende ruimte voor in de eigen gemeente. Vandaar de gezamenlijke actie.

Na de aankoop zakte de economie steeds verder weg en van de aanvankelijke behoefte naar grond bleek nauwelijks meer behoefte. Dit kon uiteraard niemand voorzien.

De  exploitatie van het H2O terrein gaat echter hierdoor steeds zwaarder drukken op de begroting. Immers er wordt geen industrieterrein verkocht.

Om deze onderneming tot een zo goed mogelijk einde te brengen moeten er af en toe besluiten worden genomen die vanwege bedrijfseconomische belangen niet in de openbaarheid genomen kunnen worden. Dit zou de bedrijfsvoering kunnen schaden en dat is niet in het belang van de gemeenten en de inwoners.

De ChristenUnie-SGP  is ook voorstander van het nemen van beslissingen in de openbaarheid. Als dat niet wenselijk is zal er naderhand natuurlijk wel verantwoording moeten worden afgelegd.

In het uitzonderlijke geval, zoals nu, of een vergadering al dan niet openbaar kan zijn moet wel door de raadsleden een besluit worden genomen.

Daarin heeft elke gemeenteraad zijn eigen verantwoording naar de eigen inwoners.

In Heerde hebben ChristenUnie-SGP, CDA, GBBP en VVD besloten, dat er voor zover nodig, besloten zou worden vergaderd. D66-GL en PvdA waren hier niet voor.

Dit betekende dat er 13 raadsleden voor en een kleine minderheid van 4 tegen stemden.

De 4 tegenstemmers wilden dit omdat via twitterberichten duidelijk werd dat op dat moment in de Gemeente Oldebroek wel een openbare vergadering was over dit onderwerp.

Het mag duidelijk zijn dat op twitterberichten geen afgewogen besluit kan worden genomen. Wij hebben als raadsleden van Heerde daarin immers onze eigen verantwoording. Vandaar dat de beleidslijn werd gevolgd van beslotenheid.

« Terug