Algemene beschouwingen ChristenUnie-SGP 2015

logo-heerde_kleinmaandag 11 januari 2016 20:42

Verder bouwen aan drie kernthema's van het collegeprogramma: decentralisatietaken, intergemeentelijke samenwerking en beheersbaarheid financiën. Hierbij incalculeren van financiële onzekerheden op aantal programmaonderdelen, zoals sociale domein en Bedrijventerrein H2O.

Ook voor 2016 weer gelukt om niet méér te vragen aan burgers dan nodig is voor een sluitende begroting.

CU-SGP legt nadruk op “De kracht van samen leven, wonen en werken”. Positieve ontwikkelingen waar te nemen op het punt van samenwerken in de gemeente Heerde, waarbij de gemeente de voortrekkersrol steeds meer vervult.

De burger serieus nemen, in welke vorm dan ook, vergroot draagvlak en begrip voor gemeentelijk handelen. In dit verband belangrijk dat inwoners van Heerde m.i.v. 2016 van Pepperflow gebruik kunnen maken, zodat gemeente kan laten zien waarvoor ze staat en waarvoor ze verantwoordelijk is.

Oudere inwoners, die steeds langer thuis blijven wonen, moeten beschermd worden tegen toenemend inbraakgeweld. Daarom meer inzet van politie in avond-en nachtelijke uren.

Het project Gebiedsontwikkeling biedt kansen om toerisme en recreatie verder te versterken. Hierbij extra aandacht voor het ontwikkelen van langdurige verblijfsmogelijkheden, welke samen met de dagrecreatie, een impuls voor de lokale economie kan betekenen. Hierbij het karakter en waarden van de gemeente Heerder breder te promoten en te benutten.

Het College dient er alles aan te doen om de verbetermaatregelen, die in 2013 voor het Bedrijventerrein H2O vastgesteld zijn, op de korte termijn te effectueren. Tevens meer inzicht in de stand van zaken omtrent de actuele belangstelling voor het bedrijventerrein.

Locaties die al geruime tijd de kwaliteit van de woonomgeving en leefbaarheid aantasten, dienen zo snel mogelijk herontwikkeld te worden. Voorbeelden zijn locatie Het Zwarte Paard in Wapenveld en Van Setten/van Loenen, Soerelseweg en Bonenburgerlaan in Heerde. In dit kader, maar ook m.b.t. leegstaande schoollocaties, meer duidelijkheid van het College omtrent de effecten van de zogeheten uitnodigingsplanoplogie.

Ook meer duidelijkheid van het College m.b.t. de ontwikkeling van de locaties Veldweg en Eeuwlandseweg- Zuid in Heerde. Deze locaties moeten geen tweede H2O Bedrijventerrein worden!

De CU-SGP vraagt aandacht voor de menselijke kant van de nieuwe decentralisatietaken. Voorkomen dient te worden dat de burger “door het bos de bomen niet meer ziet” en daardoor tussen wal en schip dreigt te geraken in zijn zoektocht naar de juiste vorm van zorgverlening. Ook de instellingen, die de zorg moeten leveren, dienen op de hoogte te zijn van wat van hun verlangd wordt en de verhouding met de gemeente.

Onlangs raadsbreed besloten dat Heerde bijdraagt aan de opvang van vluchtelingen. CU-SGP is benieuwd hoet het hier mee staat momenteel.

CU-SGP hecht veel waarde aan goede verhouding tussen Raad en College, slechts dan kunnen er goede zaken tot stand komen in onze gemeente. Hierbij past een gezonde vorm van dualisme tussen Raad en College. De CU-SGP ziet hierin een positieve ontwikkeling

binnen de huidige raadsperiode en wil ook de komende periode, in afhankelijkheid en onder de zegen van de HEERE, het beste voor de gemeente en de inwoners zoeken.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Algemene beschouwingen 201546.2 kBapplication/pdfdownload

« Terug