Standpunt ChristenUnie fractie ten aanzien van Package Deal H2O

logo-heerde_kleinwoensdag 03 februari 2016 19:58

H2O. Een mooie naam. Twee keer de H van Hattem en Heerde en dan de O van Oldebroek. En het roept natuurlijk gelijk het beeld op van water. Water dat beweegt en stroomt en noodzakelijk is voor leven op onze planeet. En vandaag ligt een collegevoorstel voor met de vraag om in te stemmen met een garantstelling van een miljoen voor de op- en afrit van de A28.

In de raadsvergadering van 14 december 2015 hebben we vijf vragen gesteld. We willen als fractie van de ChristenUnie/SGP onze waardering uitspreken voor de inzet die u als College heeft getoond om ons van passende en adequate informatie te voorzien en van de communicatie die u heeft gevoerd met Provincie, partnergemeentes binnen H2O en ons als Raad van de Gemeente Heerde.

Wat waren die vijf vragen ook alweer?

1. Wat wordt onze burger van de gemeente Heerde nu beter van een nieuw of is het een extra op- en afrit van de A28 bij Wezep? Het antwoord dat we als fractie op deze vraag hebben is: “Daar wordt vooral de burger van Oldebroek c.q. Wezep beter van, maar voor onze burger is dit van zeer beperkt belang.”

2. Zijn wij niet bezig om onze buurman te sponsoren en hun probleem met geld van de burger van Heerde op te lossen? We hebben helder uiteengezet gekregen welke investeringen met name Oldebroek binnen de package deal doet. Rond de op- en afrit blijft de gedachte leven dat we inderdaad de buurman aan het sponsoren zijn. 

3. Wat is een garantstelling van een miljoen, het is toch duidelijk dat die miljoen gewoon gebruikt moet worden wil de op- en afrit er komen? Het is ons helder en duidelijk gemaakt. Het is oprecht een garantstelling. Maar over de financiën wordt of is vanavond al veel gezegd. Het financiële perspectief van H2O komt op ons over als goochelen en daar houden we niet zo van. Niemand kan in de toekomst kijken en exact aangeven hoe één en ander zal verlopen. Wel is duidelijk dat het verkoop perspectief van de BV aanvankelijk lag in 2015-2020. Niemand heeft de crisis kunnen voorspellen, maar de realiteit is dat dit perspectief verlegd is naar 2035 en dat het verkoopperspectief voor de eerste tien jaar zeer beperkt zal zijn.

4 en 5. Hoe gaan de partners in H2O met elkaar om en wordt er met open vizier gecommuniceerd, gaan gezamenlijke belangen boven individuele belangen? en 5. Hoe laat Heerde zien dat ze een betrouwbare partner is voor de buren van Hattem en Oldebroek? En daar hebben we wel twee belangrijke vragen te pakken. En laten we dan maar naar onszelf kijken vanavond. Op 14 december hebben we als Raad een pas op de plaats. Met zo’n pas op de plaats blokkeren we de voortgang van de uitvoering van de package deal en daarmee van de voorwaarden uit het vernieuwd perspectief. Dat doen we niet nog een keer en zullen dus instemmen met het voorstel van het College. Maar niet zomaar. We willen middels een amendement een aantal punten toevoegen aan het voorstel. Daarbij is het doel dat Oldebroek en Hattem verder kunnen met ons bedrijventerrein.

Ons bedrijventerrein. Daar hebben we binnen de fractie ChristenUnie-SGP goed en diep over nagedacht. En ondanks alle afspraken, goede bedoelingen en mooie perspectieven, het is ons bedrijventerrein niet en het zal het ook niet worden. We hebben er geen enkele vierkante meter in bezit en zullen dat ook niet krijgen. En dan zitten er veel risico’s in dit project. Voor onze fractie doemt het beeld op van de bodemloze put. We hebben het één nog niet gehad, of er komt weer wat anders om de hoek. Nu de noodzakelijke miljoen voor de afrit. En als het gaat over de noodzakelijke bestemmingsplan wijzigingen zien we dat ook nog niet zomaar één, twee, drie gebeuren. Fijn en goed dat Oldebroek spreekt met de klankbordgroep, maar wij kunnen ons bijna niet voorstellen dat er geen zienswijzen ingediend worden, met dan direct al weer vertragingen van een half jaar of langer. Dan maak je de balans op en kan je beter helder en duidelijk zijn. Wij willen die helderheid en duidelijkheid dan maar geven. We denken dat de toekomst van het bedrijventerrein H2O beter en voorspoediger zal verlopen zonder Heerde dan met Heerde. Tegelijk willen we niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden. Weliswaar in een andere tijd, onder andere condities en met een geheel ander perspectief hebben we onze handtekening gezet. Om dan te stoppen, dat vraagt zorgvuldigheid en afstemming. Toch is dat waar we het College toe oproepen. Kijk of het wellicht mogelijk is om te komen tot gelijke verdeling van kosten en opbrengsten nu en in de toekomst, en anders, ga in overleg met de SOK-partners om te komen tot gecontroleerd uittreden van de gemeente Heerde.


En die miljoen garantstelling voor de afrit? We willen echt bewegen en meedenken. Wat ons betreft wordt de garantstelling omgezet in directe financiering aan de BV. Met dat miljoen is de Grex van het bedrijventerrein in één keer positief. Voor Heerde betekent dit dat er dan geen nieuwe verplichtingen in kader van de SOK meer worden aangegaan. De bodem van de put ligt er weer in. En Oldebroek en Hattem kunnen gezamenlijk op eigen grond verder met de doorontwikkeling van het bedrijventerrein. We zullen aan het einde van de eerste termijn een amendement van deze strekking inbrengen.

H2O. Als het aan de fractie van de ChristenUnie-SGP ligt dan is het tijd om ruimte te geven aan onze partners Hattem en Oldebroek. En dat kan wellicht het beste door als Heerde uit te treden. Voor ons geldt H2O; HO."
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement inzake H2O bedrijventerrein401.2 kBapplication/pdfdownload

« Terug