Toelichting op voordracht Wolbert Meijer als nieuwe wethouder

benvanderlinde_2maandag 09 mei 2016 20:17

Ben van der Linde licht in de gemeenteraad van 9 mei 2016 de voordracht van Wolbert Meijer als nieuwe wethouder namens de ChristenUnie-SGP toe.

Mv. de voorzitter, collega raadsleden en alle overige belangstellenden, hier al dan niet aanwezig.
Namens de raadsfractie van ChristenUnie – SGP mag ik u, mevr. de voorzitter en collega raadsleden, Wolbert Meijer voordragen als de nieuwe wethouder voor de portefeuille : Economische Zaken, Financién en Grote Projecten.
Indien u als gemeenteraad instemt met deze voordracht, wordt Wolbert Meijer de opvolger van Herman van der Stege die op 31 maart j.l zijn functie heeft neergelegd als wethouder.
Herman moest om persoonlijke omstandigheden afscheid nemen. Dit zeer tegen zijn eigen zin.
Getroffen door kanker, waarvan hij gelukkig mocht herstellen, maar waar hij toch zoveel hinder van bleef ondervinden als gevolg van o.a. de langdurige bestraling, deed hem hiertoe besluiten.
Want de  belemmering om goed te kunnen functioneren als fulltime wethouder, werd hierdoor te groot.
De fractie van ChristenUnie – SGP zal Herman blijven herinneren als een kundig, betrokken en bevlogen mens en wethouder. We zijn hem dan ook veel dank verschuldigd en wensen hem Gods zegen in zijn verdere leven toe.
Mv. de voorzitter, in het besef dat het zaak was om z.s.m. een vervanger te vinden is er direct een sollicitatiecommissie, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter, een lid van het bestuur en de fractie, aan haar taak begonnen.
Hierbij is na een zorgvuldige selectie de keus op Wolbert Meijer, als meest geschikte kandidaat om Herman op te volgen, gevallen.
Hij heeft een brede politiek bestuurlijke ervaring, is 47 jaar en woonachtig in Hasselt.
Is ruim 10 jaar wethouder geweest in de gemeente Zwartewaterland, waarvan een periode waarnemend burgemeester.
Hij heeft veel verschillende portefeuilles onder zich gehad, zowel op het terrein van Wonen, Ruimte, Gebiedsontwikkeling als Sociaal Domein en Personeel en Organisatie.
Als vrijwilliger is hij onder meer actief binnen de Bestuursraad Ontmoetingskerk Hasselt en voorzitter van de Koninklijke BLN – Schuttevaer, afdeling IJsseldelta-Zwartewater.    
Als u, collega raadsleden in deze raadsvergadering instemt met de voordracht van Wolbert Meijer als wethouder  Economische Zaken, Financién en Grote Projecten, zal hij per heden benoemd worden als fulltime wethouder van de gemeente Heerde.
Mv. de voorzitter niet onvermeld wil ik laten dat de kennismaking van Wolbert Meijer met het College van B en W en de fractievoorzitters, door hem en door de fractie als erg plezierig en nuttig is ervaren.
Deze, in Heerde niet gebruikelijke gang van zaken werd ingegeven vanuit onze oprechte overtuiging dat we het als Raad samen moeten doen. Ook al kunnen inzichten en gedachtegoed soms heel verschillend zijn. En dit is precies wat wij als ChristenUnie – SGP bedoelen met de woorden: verbinding zoeken en tegenstellingen overbruggen.  De wens waarmee wij de besprekingen om tot een coalitie te komen ingingen.   
Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.

« Terug