Jan Tuinman lijsttrekker ChristenUnie-SGP

2014Janvrijdag 10 november 2017 14:54

Jan Tuinman is in de komende raadsperiode lijsttrekker van de gecombineerde fractie ChristenUnie-SGP. Dit is besloten in de ledenvergadering van de ChristenUnie Heerde. Wethouder Wolbert Meijer stelt zich voor de volgende raadsperiode weer beschikbaar voor het wethouderschap.

De leden, bijeen in De Heerd, stemden unaniem in met de conceptkandidatenlijst. Gert van der Rhee uit Wapenveld staat tweede op de lijst, gevolgd door Ben van der Linde uit Wapenveld. Van der Linde is jarenlang lijsttrekker geweest en heeft er bewust voor gekozen begin dit jaar het lijsttrekkerschap over te dragen aan Jan Tuinman, zodat deze zich goed kan inwerken in die functie. Verder staan - onder meer - op de lijst Eline Moerman-Vreugdenhil (Heerde), Gert Tromp (Wapenveld), Kees den Uijl (Heerde), Gerhard den Boon (Heerde), Matthijs Bootsma (Heerde), Jacob Bosma (Wapenveld), Johan Vorderman (Vorchten) en Adri Rozendal (Wapenveld). Fractievoorzitter Jan Tuinman is blij met de uitgebreide kandidatenlijst. ‘Mannen en vrouwen, jong en oud, verspreid over de gemeente, een mix van ervaring, vernieuwing en verjonging, breed en diep geworteld in de Heerder samenleving. Met Gods hulp willen we ons ook in de komende raadsperiode blijven inzetten voor de burgers van de gemeente Heerde.’ Het is de bedoeling dat Eline Moerman, Gert Tromp en Kees den Uijl deel gaan uitmaken van de steunfractie.

Al decennia werken de ChristenUnie en de SGP nauw samen in de Heerder gemeentepolitiek. In de gezamenlijke bestuursvergadering van ChristenUnie en SGP, die binnenkort wordt gehouden, zullen de kandidatenlijsten van beide kiesverenigingen samengevoegd worden. Lijst 1 bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De leden van de ChristenUnie waren bijzonder ingenomen met de toezegging van wethouder Wolbert Meijer dat hij zich ook voor de volgende raadsperiode beschikbaar stelt voor het wethouderschap.

v.l.n.r. Gert van der Rhee, Ben van der Linde, Jan Tuinman, Kees den Uijl, Eline Moerman-Vreugdenhil

« Terug