Jan Tuinman geeft stokje door aan Gert van der Rhee

Stokje overgedragen

Jan Tuinman draagt het stokje over aan Gert van der Rhee.

02-02-2022 15:22 02-02-2022 15:22

Jan Tuinman heeft afgelopen maandag afscheid genomen als lid van de gemeenteraad van Heerde. Ruim acht jaar was hij raadslid en daarbij de laatste vier jaar fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. ‘In oktober vorig jaar had ik al aangegeven om gezondheidsredenen te zullen stoppen, maandag was daar het definitieve moment. Onlangs heb ik symbolisch het stokje van fractievoorzitter overgedragen aan mijn opvolger Gert van der Rhee. Eline Moerman-Vreugdenhil heeft de laatste maanden mijn plek in de gemeenteraad tijdelijk overgenomen. Afgelopen maandag is zij beëdigd als definitief raadslid binnen de fractie van ChristenUnie-SGP. Ik ben blij en dankbaar dat de fractie weer op volle sterkte is. Zo kan al het werk, ook met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen, enigszins verdeeld worden.’
Tuinman (69) vertelt dat hij al van jongs af aan geïnteresseerd is in ‘besturen’. ‘De laatste veertig jaar mocht ik in diverse verenigingen en instellingen op bestuurlijk vlak een steentje bijdragen. Heel verschillend allemaal, maar wel gericht op het welzijn van de inwoners van de gemeente Heerde, oud en jong’. ‘Maar het raadslidmaatschap voelt toch als iets anders’, vervolgt Tuinman, ‘je komt met heel veel aspecten van het maatschappelijke, sociale en economische leven in aanraking, zowel van Heerde zelf als van de regio. En dat maakt het dat je meer en meer betrokken raakt bij de omgeving waar je woont en waar jouw sociale en maatschappelijke leven zich voornamelijk afspeelt. Als raadslid zoek je daar het beste voor. En als ik dat allemaal op me in laat werken en vergelijk met andere streken in Nederland, dan ben ik van mening dat het goed vertoeven is op de Noordoost Veluwe!’
Over de vraag wat er in de afgelopen acht jaar in het raadswerk is veranderd denkt Tuinman even na. ‘Ik probeer het algemeen te houden. Omdat de maatschappij constant in beweging is, heeft dat ook gevolgen voor het gemeentelijke functioneren. De gemeenten kunnen niet zonder ‘Den Haag’ en andersom ook niet. Maar als ik één onderwerp moet benoemen, dan is dat de overdracht van een aantal rijksoverheidstaken naar de gemeenten. Met ingang van 2015 hebben de gemeenten er een groot aantal taken vanuit ‘Den Haag’ bij gekregen. Binnen het Sociale Domein is de gemeente bijvoorbeeld volledig verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Ik laat hier even buiten beschouwing het hoe en waarom van deze veranderingen, maar het is algemeen bekend dat veel gemeenten worstelen om de jeugdzorg, financieel en organisatorisch, rond te krijgen vanwege allerlei bezuinigingen door het Rijk. Er gaan dan ook stemmen op om de complexere jeugdzorg weer onder verantwoordelijkheid van het Rijk te brengen, maar dat even terzijde. Maar dit betekent wel dat je als raadslid goed de maatschappelijke ontwikkelingen in het oog moet houden, om dit vervolgens naar plaatselijk beleid om te zetten. Met andere woorden, het raadswerk staat nooit stil. Er zit voldoende dynamiek in om je scherp te houden. En natuurlijk krijg je daarbij steun van het College van Burgemeester en Wethouders en van de ambtenaren, die als professionals dagelijks met deze materie bezig zijn.’
Jan Tuinman ziet met voldoening terug op zijn raadslidmaatschap. Hij noemt in dit verband de goede samenwerking tussen ChristenUnie en SGP. Deze partijen vormen al vele jaren een gecombineerde fractie. ‘Maar ik ben ook dankbaar dat we in Heerde een raad hebben die, hoe verschillend er over bepaalde zaken gedacht kan en mag worden, elkaar altijd heeft vastgehouden. Ook op momenten dat er moeilijke beslissingen genomen moesten worden. Ik heb wel eens gezegd: de één komt van links, de ander van rechts en de derde gaat middendoor, maar uiteindelijk komen we op hetzelfde punt uit, namelijk gezamenlijk het beste zoeken voor onze inwoners en voor Heerde als geheel. Dáár gaat het wat mij betreft uiteindelijk om, en niet om de poppetjes. Ik heb altijd geprobeerd vanuit die gedachte te handelen binnen de raad. Al zullen er best wel momenten zijn geweest dat niet iedereen dat zo beleefde’ zegt Jan met een glimlach.
Gaat Jan het politieke werk missen? ‘Enerzijds zeg ik ja, veel zaken waar ik in het verleden mee te maken heb gehad en waar ik nog steeds belangstelling voor heb, gaan nu min of meer aan je voorbij. Maar als ik zie hoe de huidige fractie van ChristenUnie-SGP is samengesteld en wat er zich aan nieuwe en ook jonge kandidaten aandient bij de komende raadsverkiezingen, dan heb ik het volste vertrouwen dat het ChristenUnie-SGP geluid in de gemeente Heerde ook de komende jaren volop te horen zal zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we niet onze eigen eer zoeken, maar die van God, als Schepper van alles. Dat wens ik iedereen toe binnen de raad van Heerde’, besluit Jan Tuinman.

« Terug

Reacties op 'Jan Tuinman geeft stokje door aan Gert van der Rhee'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.