Wolbert Meijer beoogd opvolger van wethouder Van der Stege

donderdag 21 april 2016 19:32

De gemeenteraadsfractie van ChristenUnie-SGP draagt Wolbert Meijer voor als
nieuwe wethouder voor de gemeente Heerde.

Als de gemeenteraad instemt met deze voordracht wordt Wolbert Meijer de opvolger van
Herman van der Stege die op 31 maart zijn functie heeft neergelegd. 
Een sollicitatiecommissie bestaande uit een onafhankelijk voorzitter, de fractie en een lid van het bestuur, heeft met belangstellende kandidaten voor deze functie gesproken. 
Fractievoorzitter Ben van der Linde laat weten dat de keus op Wolbert Meijer is gevallen vanwege zijn ruime politiek bestuurlijke ervaring. Hij is een betrokken, gedreven en integere bestuurder die op grond van zijn deskundigheid en enthousiasme direct inzetbaar is als wethouder van de gemeente Heerde. Fractie en bestuur zien in hem dan ook een uitstekende opvolger voor wethouder Van der Stege.
Wolbert Meijer is 47 jaar en woonachtig in Hasselt. Hij is ruim 10 jaar wethouder geweest in de gemeente Zwartewaterland, waarvan een periode waarnemend burgemeester. 
Hij heeft veel verschillende portefeuilles onder zich gehad, zowel op het terrein van  Wonen, Ruimte, Gebiedsontwikkeling als Sociaal Domein en Personeel en Organisatie. 
Als vrijwilliger is hij onder meer voorzitter van de Bestuursraad Ontmoetingskerk Hasselt en voorzitter van de Koninklijke BLN-Schuttevaer, afdeling IJsseldelta-Zwartewater.
Wolbert Meijer heeft een brede politiek bestuurlijke ervaring. Binnen het college zal in overleg de definitieve taakverdeling afgestemd worden.  
Als de gemeenteraad in de raadsvergadering van 9 mei 2016 akkoord gaat, zal Wolbert Meijer per direct benoemd worden als wethouder van de gemeente Heerde met
ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Heerde voor de duur van deze resterende collegeperiode. 

« Terug