ChristenUnie-SGP waardeert mantelzorg en vrijwilligerswerk

boeketoverhandiging mantelzorg

Geke en Arend Kessing krijgen een boeket van Jan Tuinman

donderdag 15 maart 2018 11:41

Als fractie maken we ons sterk voor ondersteuning van mantelzorgers en stimulering van vrijwilligerswerk. Als blijk van waardering kregen Arend en Geke Kersing namens ChristenUnie-SGP Heerde, uit handen van lijsttrekker Jan Tuinman, ieder een boeket.

WAPENVELD - “Het wordt voor ons beiden wel steeds zwaarder” vertelt Geke Kersing, “ik heb steeds minder kracht.” Geke heeft multiple sclerose, een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. “Het is 28 jaar geleden begonnen, ik ben nu helemaal afhankelijk van hulp van anderen.” Toch zijn Geke en echtgenoot Arend ook dankbaar. “Met financiële ondersteuning door een overheidsregeling hebben we destijds ons huis kunnen aanpassen, waardoor alle voorzieningen nu op de begane grond zijn. We hopen nog vele jaren op ons vertrouwde stekje te kunnen blijven wonen en voor elkaar te kunnen zorgen. Ook is er een vergoeding voor het aanpassen van onze rolstoelbus. Zonder die bus zou ik nergens kunnen komen.” Geke is ook blij met het persoonsgebonden budget (pgb) dat ze ontvangt. “Hiermee kan ik professionele hulp inschakelen van mensen die bij me passen. Voor ons is die keuzevrijheid heel waardevol” stelt Geke. “Door mijn handicap heb ik te maken met veel verschillende regelingen en instanties. Wat we wel lastig vinden is de grote papierwinkel. Steeds moeten er weer formulieren ingevuld worden.”
Arend was al mantelzorger van zijn vrouw voordat het begrip ‘mantelzorg’ algemeen bekend was. Geke en Arend hebben van jongs af aan veel vrijwilligerswerk gedaan voor kerk en maatschappij. Dat doen ze, voor zover de omstandigheden dit toelaten, nog steeds. Als blijk van waardering kregen ze namens ChristenUnie-SGP Heerde, uit handen van lijsttrekker Jan Tuinman, ieder een boeket.
“We hebben grote waardering voor jullie inzet. Als fractie maken we ons sterk voor ondersteuning van mantelzorgers en stimulering van vrijwilligerswerk. We zijn van mening dat de gemeente bij alles nog meer rekening moet houden met mensen met een beperking. In ons verkiezingsprogramma staat dat het gebruik van persoonsgebonden budget mogelijk moet blijven. En wat die papierwinkel betreft: we vinden dat in ons zorgsysteem de cliënt centraal moet staan en niet het systeem”, aldus Jan Tuinman.

« Terug