ChristenUnie-SGP voor leefbaarheid en veiligheid

BenvdLindeVeiligheidMinidinsdag 13 maart 2018 11:59

Ben van der Linde legt uit hoe we voor een leefbaar en veilig Heerde willen zorgen.

HEERDE/WAPENVELD - “Als ChristenUnie-SGP hechten we grote waarde aan de leefbaarheid in de gemeente Heerde. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ons hier veilig moeten kunnen voelen. Veilig in eigen huis en veilig op straat. Ook ’s avonds. Ook in het weekend.”

Ben van der Linde, raadslid van de ChristenUnie-SGP Heerde, legt uit dat hij het belangrijk vindt dat de gemeenteraad nauw betrokken wordt bij alles wat te maken heeft met de openbare orde in de gemeente.

“De politie zal zich weer meer daadwerkelijk op straat moeten vertonen - en niet uitsluitend in de auto - zodat de politie de inwoners kent én de inwoners hun politie. De politie en ook buitengewone opsporingsambtenaren, de BOA’s, zullen de veroorzakers van overlast moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheid en zullen zo nodig moeten optreden. Je kunt hierbij denken aan overlast door herrie, foutparkeren, vernielingen, vervuiling of hondenpoep. Overlast die bij de burger veel ergernis oproept” stelt Ben van der Linde.

“Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft niet alleen de gemeente en de politie maar iedereen een rol. Om zo met elkaar, overheid en burgers, te zorgen voor een leefbare en veilige buurt. Daarom vinden we het ook belangrijk dat de gemeente buurtpreventiegroepen steunt en deelname aan Burgernet stimuleert.

Bij veiligheid denken we ook aan een goed opgeleide brandweer die kan beschikken over goed materieel. We zijn van mening dat de vrijwillige brandweer in onze dorpen aanwezig moet blijven. Het is goed dat ze als posten van Heerde en Wapenveld onderdeel uitmaken van de Regionale Brandweer.

Onder veiligheid valt natuurlijk ook de verkeersveiligheid” vervolgt Van der Linde. “Het is een taak van de gemeente om verkeersonveilige situaties zo veel mogelijk te verbeteren.Als ChristenUnie-SGP denken we hierbij ook nadrukkelijk aan de zwakkere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, kinderen, mindervaliden en ouderen. Voldoende onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden, goede straatverlichting en doelmatige gladheidsbestrijding zijn voor ons belangrijke punten.”

« Terug