Gemeente Heerde en Felua-groep samen sterk voor werk

Gildehus 2zaterdag 14 maart 2015 18:37

Op 6 maart tekenden de gemeente Heerde en Felua-groep een samenwerkingsovereenkomst voor de ‘Pilot Werk 2015’. De pilot vindt plaats in het Gildenhûs. Op deze locatie werken al langer mensen van Felua-groep, mensen met een indicatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening.

Op 6 maart tekenden de gemeente Heerde en Felua-groep een samenwerkingsovereenkomst voor de ‘Pilot Werk 2015’. Dit is gecombineerd met een inspiratie bezoek van college en raad aan het het Gildenhûs in de vroegere Wilhelminaschool op de Wilhelminalaan 59 in Heerde.  Op vrijdagmiddag is het vaak rustig op de Wilhelminalaan. Maar speciaal voor dit bezoek waren de mensen met een beperking naar hun werk gekomen om ons te laten zien waar ze druk mee zijn. Indrukwekkend om te zien hoe enthousiast en betrokken er gewerkt werd.

 

De getekende overeenkomst houdt in dat beide partijen zich samen inzetten voor het aan het werk helpen van iedereen die kan werken. Het doel is dat iedereen die een beroep doet op een bijstandsuitkering zoveel en zo snel mogelijk in een eigen inkomen voorziet. Als betaald werk (nog) niet mogelijk is, wordt naar vermogen een bijdrage geleverd aan de samenleving. De ontwikkeling van de betreffende inwoner staat daarbij centraal.

Gerrie van Sunder, directeur van Felua-groep, vertelt wat Felua-groep kan doen voor de werkzoekenden. “Alle mensen die via de gemeente bij ons in de pilot komen, hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken hoe we die afstand kunnen verkleinen. Daarvoor bieden we verschillende mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld in ons diagnosecentrum onderzoeken voor welk werk mensen geschikt zijn, we kunnen de loonwaarde bepalen, stages organiseren, beschut werken bieden, job coaching regelen enzovoort. Alles is erop gericht mensen zo snel mogelijk aan werk te helpen. Dat doen we samen met de gemeente en de werkgevers in de regio.”

De pilot vindt plaats in het Gildenhûs. Op deze locatie werken al langer mensen van Felua-groep, mensen met een indicatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening. Sinds de Participatiewet op 1 januari is ingegaan, helpt Felua-groep ook de andere doelgroepen uit de Participatiewet aan werk. Daarbij past de pilot die gericht is op het aan werk helpen van mensen met een bijstandsuitkering. Het betreft een pilot voor een jaar.

« Terug