Herman van der Stege kandidaat Provinciale Staten

HvdStegezaterdag 14 maart 2015 19:19

Als wethouder van de gemeente Heerde weet Herman van der Stege heel goed hoe bepalend de rol van de Provincie voor de Gelderse gemeenten en daarmee voor de burger is. “Die rol wordt nog wel eens onderschat. Vanuit mijn christelijke levensovertuiging wil ik me inzetten voor Gelderland. Met de ChristenUnie die ook in onze provincie heeft bewezen een betrouwbare evenwichtige partij te zijn, die constructief meedenkt. We zoeken niet de politieke strijd maar streven naar verbinding.”

Herman van der Stege uit Wapenveld staat op de kieslijst van de ChristenUnie voor de verkiezing van Provinciale Staten.

“De rol van de provincie is belangrijk. Iedereen heeft ermee te maken, of je wilt of niet. Denk maar aan ruimtelijke ordening, economie, aanleg van wegen en fietspaden, openbaar vervoer, natuur, milieu, landschap, cultuur, veiligheid. In het provinciaal bestuur moeten hierover voortdurend afwegingen en keuzes worden gemaakt. De ChristenUnie maakt keuzes vanuit de overtuiging dat we goed en respectvol moeten omgaan met Gods schepping, de aarde die we als rentmeesters in bruikleen hebben. Dat we goed en respectvol moeten omgaan met mensen, onze naasten.”

Als wethouder van de gemeente Heerde weet Herman van der Stege heel goed hoe bepalend de rol van de Provincie voor de Gelderse gemeenten en daarmee voor de burger is. “Die rol wordt nog wel eens onderschat. Vanuit mijn christelijke levensovertuiging wil ik me inzetten voor Gelderland. Met de ChristenUnie die ook in onze provincie heeft bewezen een betrouwbare evenwichtige partij te zijn, die constructief meedenkt. We zoeken niet de politieke strijd maar streven naar verbinding.”

Herman van der Stege wil zich inzetten voor duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. “Duurzaamheid heeft alles te maken met hoe we met de aarde en met elkaar omgaan. Bij onze keuzes kijken we nadrukkelijk ook naar wat de gevolgen zijn voor de toekomst, voor toekomende generaties, met oog voor het belang van de samenleving van onze kinderen en kleinkinderen. Met het investeren in duurzame energiebronnen kom je op termijn verder dan met boren naar schaliegas, om maar wat te noemen. Ik pleit ervoor dat een deel van het Nuon-geld van de provincie geïnvesteerd wordt in duurzame energievoorziening. Zonne-energie levert een veel hoger rendement op dan het geld dat de provincie op de bank heeft staan. Niet gebruikte energie is natuurlijk nog beter. Daarom willen we dat de subsidieregeling voor isolatie van woningen en gebouwen verder uitgebouwd wordt. Goed voor nu en goed voor later.”

Herman van der Stege wijst erop dat het op 18 maart niet alleen gaat om een stem voor Provinciale Staten, maar indirect ook om een stem voor de Eerste Kamer. Bovendien mag gestemd worden voor het bestuur van het Waterschap, waar ook iedereen mee te maken heeft. “Drie mogelijkheden om je geloof een stem te geven.”

« Terug