ChristenUnie-SGP Heerde wil gezond financieel beleid

ben raadhuisdinsdag 18 maart 2014 19:39

“Het gemeentebestuur van de gemeente Heerde moet niet verder springen dan de financiële polsstok lang is.” Met deze woorden geeft lijsttrekker Ben van der Linde een kernpunt weer uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP.

“Er moeten prioriteiten worden gesteld en knopen doorgehakt. Dat vraagt om een goed en daadkrachtig gemeentebestuur dat in alle openheid zijn keuzes helder presenteert en verantwoordt.

We moeten goed voor ogen houden dat de gemeente Heerde - net als alle Nederlandse gemeenten - de komende tijd veel minder geld krijgt uit het Gemeentefonds van de Rijksoverheid. Terwijl we als gemeente wel veel meer taken opgelegd krijgen. Kortom, een onverantwoord beleid - zeker naar de zwakkeren in de samenleving - van dit kabinet van VVD en PvdA.

We zullen dus met elkaar als gemeente moeten bezuinigen en nog efficiënter werken zodat ook echt de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar ook nu willen we als ChristenUnie-SGP vanuit een positieve instelling de zaken oppakken in het belang van al onze inwoners” zegt van der Linde.

“Wat we als fractie ook belangrijk vinden is dat er altijd eerst een gedegen onderzoek moet plaatsvinden naar de financiële haalbaarheid, ook op de langere termijn, van de gemeentelijke plannen. Dit geldt zeker bij grote investeringen en omvangrijke projecten die jarenlang zwaar op de begroting blijven drukken.

Om als gemeenteraad een vinger aan de pols te kunnen houden zal het college duidelijk inzicht moeten geven in de voortgang en de bijbehorende financiële stand van zaken. Zodat de raad als volksvertegenwoordiging de gelegenheid krijgt op een goede manier zijn belangrijke controlerende taak uit te oefenen.

Een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente is de OZB, de onroerendezaakbelasting. Deze gemeentelijke belasting moet naar onze mening niet hoger vastgesteld worden dan strikt noodzakelijk is om tot een sluitende begroting te komen voor de uitvoering van de overheidstaken.

Als ChristenUnie-SGP hechten we er grote waarde aan dat de gemeente het geld van de belastingbetaler doelgericht en efficiënt inzet. Ook in de komende raadsperiode willen we als fractie ons hiervoor inzetten, in afhankelijkheid van onze hemelse Vader” besluit lijsttrekker Ben van der Linde.

« Terug